Η εταιρεία μας τα τελευταία δεκαπέντε έτη μελετά, εξελίσσει και κατασκευάζει πρωτοποριακά μηχανήματα υψηλής παραγωγικότητας με στόχο την κατασκευή ανοξείδωτων μπουριών, σφιγκτήρων και λοιπών ειδών για την πραγματοποίηση μιας ολοκληρωμένης παραγωγικής μονάδας κατασκευής καμινάδων, σωλήνων αερίου και άλλων πανομοιότυπων ειδών.

 

Δίκαια λοιπόν βρισκόμαστε σε θέση να δώσουμε λύση σε οποιαδήποτε επιθυμία σας για πιθανές τροποποιήσεις του τελικού προϊόντος που επιθυμείτε.